1930-1940, военни, флот

Флотски офицери с парадни униформи, средата на 30-те години на ХХ век