1930-1940, София, военни

Офицери с летни униформи пред Народното събрание, София, средата на 30-те години на ХХ век