1920-1930, авиация, военни, забавни

Посрещане на български авиатори при обиколката им за заснемане на обекти в страната, неизвестно къде, 1928 г.