1910-1920, Горна Оряховица, банки, бедствия, земетресения, събития

Горна Оряховица, охраняваните останки от сградата на Народната банка, пострадала при земетресението на 1 юни 1913 г.