1930-1940, София, бит, военни

Две дами със своите кавалери - офицери, на тераса в София, 30-те години на ХХ век