1930-1940, София, паркове

София, старият Зоопарк, 30-те години на ХХ век