1930-1940, балет, култура и изкуство

Балерината Диди Спасова: "Която 9 години непрестанно е популяризирала българската балетристика със своите чудни танци. Г-ца Спасова на запад я смятат за най-добрата танцьорка-славянка!" 1935 г.

Имена: