1900-1910, София, бит, мода

Портрет на две момичета, София, началото на ХХ век