1920-1930, София, от въздуха

София, улица "Шипка" и ул. "Васил Априлов" заедно с училище "Васил Априлов", долу в ляво къщата на генерал Кирил Ботев, 1926 г.