1920-1930, София, от въздуха

София, Перловската река, оградата на Военното училище, граничеща с улица "Мизия", по-надолу бъдещата улица "Гогол", 1926 г.