1960-1970, Каварна, архитектура, риболов

Каварна, част от вилите край рибарското селище, 60-те години на ХХ век