1960-1970, Каварна, риболов

Каварна, вилите край рибарското селище, 60-те години на ХХ век