1940-1950, Охрид, религия, храмове

Монах от манастира "Св. Наум" на Охридското езеро, 1942 г.