1930-1940, етнография, животновъдство

Овчар със своето стадо, 30-те години на ХХ век