1960-1970, София, архитектура, паркове

София, градската градина между Народния театър, БНБ и мавзолея, 60-те години на ХХ век