1910-1920, Битуше (Дебърско), етнография, сватби, семейство

Сватба в село Битуше (Битуша), Дебърско, началото на ХХ век