1920-1930, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Пилоти с децата и жените си, облечени с летателни костюми, позират пред биплан, края на 20-те години на ХХ век