1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Стара Загора, военни, железници

Цар Фердинанд получава цветя от милосърдна сестра при пристигането си в Стара Загора

Имена: