1800-1900, етнография

Жена от района на Стара планина, облечена в характерна носия, края на ХIХ век