1800-1900, Родопите, етнография

Родопчанка, облечена в характерна носия, края на ХIХ век