1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Учебна стрелба с картечници, Южния фронт, 1917 г.