1920-1930, София, архитектура, паркове, храмове

Църквата "Света София" преди реставрацията й, София, преди 1927 г.