1910-1920, Прилеп, Първа световна война (1914-1918), военни

Улица "Цар Фердинанд" в град Прилеп, 1916 г.