1910-1920, Прилеп, Първа световна война (1914-1918), военни, медици

Зъботехнически кабинет към 32-ри пехотен Старозагорски полк, Прилеп, 1918 г.