1910-1920, София, гимназиално, образование, празници, събития, учители

Годишен банкет на учителите от Първа софийска мъжка гимназия, 1919 г.