1920-1930, Борисовата градина, София, бит, мода

Модно облечени млади дами със своите кавалери, София, Борисовата градина, 1929 г.