1940-1950, София, бомбардировки, събития

София, 1945 г., студентска бригада на път за разчистване на руини от бомбардировките