1920-1930, бит, семейство

Младо момиче със своите брат и сестри пред прага на дома им, Белово, 1924 г.