1930-1940, Божурище, авиация, военни

Летци и офицери от сухопътните сили на летище Божурище, началото на 30-те години на ХХ век