1930-1940, авиация, бит, военни, семейство

Летци и други офицери със съпругите и децата си, началото на 30-те години на ХХ век