1920-1930, Шумен, етнография, образование, основно

Деца, облечени в носии на лазарки пред училище, Шумен, 1930 г.