1930-1940, Ловеч, архитектура, гимназиално, образование

Ловеч, сградата на Американския колеж, 30-те години на ХХ век