1920-1930, Пловдив, етнография, пазари, търговия

Селяни на пазара в Пловдив, 1929 г.