1930-1940, Пловдив, етнография, етноси, пазари, търговия, цигани

Цигани на пазара, вероятно Пловдив, 30-те години на ХХ век