1920-1930, София, военни, забавни, магазини, търговия

Двама войници в отпуска на покупки из града, София, 20-те години на ХХ век