1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, командири

Генерал-лейтенант Никола Иванов, командващ Втора българска армия, на брега на река Марица, преди превземането на Одрин, 1912 г.

Имена: