1970-1980, София, автобуси, автомобили, автотранспорт, архитектура, транспорт

София, булевард "Ленин" - сега "Цариградско шосе" при Орлов мост, 70-те години на ХХ век