1920-1930, Варна, събития

Варна - замръзналият вълнолом в 1929 г.