1920-1930, Варна, събития

Замръзналият варненски вълнолом в 1929 г.