1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Стара Загора, военни, медици

Части на Българския Червен кръст - милосърдни сестри, лекари и санитари, транспортират ранени войници на гарата в Стара Загора