1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Стара Загора, военни, впрегатен, медици, транспорт

Впрегатни коли на Българския Червен кръст на гарата в Стара Загора