1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Кавала, Колекция Георг Волц, военни, командири

Димитър Станчов, дипломат и съветник в Двореца, завърнал се от мандат в Париж като доброволец (най-ляво), Цар Фердинанд и група офицери на Калето в Кавала след превземането на града от Родопския отряд, 1912 г.

Имена: ,