1800-1900, железници, транспорт

Влакът на Н.В. Княз Фердинанд - интериор на Приемния салон, около 1893 г.