1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Лозенград, военни

Български офицери и градски първенци в Лозенград