1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Лозенград, военни

Ранени български бойци чакат разпореждания пред комендантството в Лозенград