1950-1960, София, манифестации, събития

София 1954 г., манифестация по случай 10 години от 9 септември