1950-1960, Русе, манифестации, събития

Русе 1954 г., манифестация по случай 10 години от 9 септември