1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, лов

Селяни от село Серменин и войници с отстрелян елен в Кожух планина, ноември 1915 г.