1940-1950, София, военни, гвардия, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития

Траурното шествие с ковчега на цар Борис III - оркестърът на Лейбгвардейския полк. София, началото на септември 1943 г.