1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, събития

Разбитата и завзета турска артилерийска позиция при форта Айвазбаба, Одрин, март 1913 г.